اتاق فرار چیست ؟

شما به همراه تیم خود وارد یک اتاق می شوید ، در اتاق به روی شما قفل میشود ، یک ساعت فرصت دارید تا معماها را حل کرده، سرنخها و اشیای پنهان را پیدا و رازهای اتاق را کشف کنید و قبل از اینکه زمان شما به پایان برسد خود را نجات داده و از اتاق فرار کنید.

اتاق فرار های ما

در لیست زیر میتوانید همه اتاق فرار های ما را مشاهده کنید :)

ترسناک و دلهره اتاق فرار طغیان (مستاجر ۲)

اتاق فرار طغیان (مستاجر ۲)

تعداد نفرات :   4-8 نفر
حداقل سن :   18 سال
مدت زمان بازی :    90 دقیقه
درصد سختی بازی :    90 %
مبلغ :    هر نفر 140,000 100,000 تومان
محدودیت سنی : +18
ترسناک و دلهره اتاق فرار جنون
ترسناک و دلهره اتاق فرار مستاجر

اتاق فرار مستاجر

تعداد نفرات :   4-7 نفر
حداقل سن :   18 سال
مدت زمان بازی :    90 دقیقه
درصد سختی بازی :    80 %
مبلغ :    هر نفر 120,000 100,000 تومان
محدودیت سنی : +18
درام اتاق فرار میم مثل مادر
ترسناک و دلهره اتاق فرار یوخابه

اتاق فرار یوخابه

تعداد نفرات :   4-8 نفر
حداقل سن :   18 سال
مدت زمان بازی :    90 دقیقه
درصد سختی بازی :    90 %
مبلغ :    هر نفر 140,000 100,000 تومان
محدودیت سنی : +18